Tatiana Dumenti Brazilian Wear

Tatiana Dumenti
  • Resort Collection SS17
  • Fotografia Guto Carneiro
  • Beleza Paulo Filatier
  • Styling Lu Lima